Dyplomowany doradca życiowy – psychotronik, naturoterapeutka, numerolog, dźwiękoterapeutka.

Od wczesnego dzieciństwa bardzo silnie odczuwała otaczające ją energie. W wieku kilku lat znała na pamięć nazwy planet i gwiazdozbiorów. Już jako mała dziewczynka miewała głębokie, wielopłaszczyznowe, świadome sny, dzięki którym zrozumiała, że jest coś więcej niż tylko nasze materialne i linearne ziemskie życie.

Zadawała mnóstwo pytań i wciąż szukała odpowiedzi. W swoim rozwoju duchowym miała ogromne wsparcie swojej mamy oraz babci, po których odziedziczyła wysoką wrażliwość, empatię oraz miłość i szacunek do życia, dzikiej natury i wszystkich zwierząt. Kierując się ciekawością poznania, intuicją i głosem serca rozpoczęła intensywną naukę, która po dziś dzień jest jej największą pasją, ścieżką duszy oraz ścieżką zawodową.

Dziś jest dyplomowaną naturoterapeutką, doradcą życiowym – psychotronikiem, numerologiem oraz dźwiękoterapeutką.

Ukończyła szkolenia m.in. z hipnoterapii, chirologii, NLP (ang. Neuro-linguistic programming), treningu interpersonalnego, Reiki, terapii dźwiękiem oraz ziołolecznictwa.

Od kilku lat prowadzi gabinet terapii holistycznych, wspierając w ścieżce rozwoju osobistego i duchowego. W indywidualnych sesjach samopoznania stosuje numerologię, astrologię, odczyty kart tarota, hipnoterapię, terapię dźwiękiem oraz pracę ze zwierzętami mocy. Pracuje z poziomami świadomości, pomaga w interpretacji przekazów zawartych w snach, świadomym śnieniem i OOBE (ang. out-of-body experience).

Najważniejszą wartością w pracy jest dla niej drugi człowiek, jego marzenia, cele, pasje i szczęście. Jej misją jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomoc w odkrywaniu niepowtarzalnych dla każdej istoty potencjałów oraz talentów. Jest wsparciem w procesie samopoznania, integracji cienia i realizacji indywidualnej ścieżki życiowej.

Aleksandra Więckowska