LICZBA KARMICZNA 13 Dług karmiczny pracy

Liczba Karmiczna Pracy symbolizuje pracę, często za pół darmo. Mówi nam o wkładzie dużego wysiłku w dążeniu do wytyczonego celu. Jest to dług powstały w wyniku egoistycznego życia kosztem pracy innych ludzi. Posiadająca go osoba żyła w poprzednim wcieleniu na koszt innych lub przez wyzysk. Zaniedbywała obowiązki, zrzucała je na drugiego człowieka. Mogła też bawić się, podczas gdy inni ciężko pracowali. W tym życiu karma ukazuje się w związku z kłopotami związanymi ze sferą pieniędzy, trudnego i biednego dzieciństwa, konieczności ciężkiej pracy nawet do późnej starości (szczegóły zależą od portretu numerologicznego). Karmiczna 13 uczy systematycznej pracy oraz częstego zaczynania na nowo spraw ważnych w życiu. Zmiany te najczęściej zaczynają się wtedy, gdy już osoba wypracowała coś do perfekcji. Pokazuje, że ograniczenie jest tak naprawdę tylko czasowe i pozorne.

Co nam oferuje Karmiczna Trzynastka

Liczba Trzynaście w numerologii będzie dawała osobie możliwość spłacenia długu. Wibrując pozytywnie właściciel tej karmy będzie odznaczał się dużą pracowitością.Trzynastka w portrecie szczególnie z dnia urodzenia lub z Drogi Życia będzie wpływała tak, że dana osoba praktycznie od najmłodszych lat będzie samodzielnie zarabiać. Daje możliwość pracy, aby zaspokoić własne potrzeby. 13 wnosi również odpowiedzialność za własne widzi mi się np. jeśli młody człowiek coś chce z wyższej półki to najpierw idzie i zarabia na to pieniądze. Nie obciąża budżetu domowego. Pokazuje, że potrafi być zaradnym, pracowitym i uczy się też i wyznaczania sobie celu i planowania.

Ta wibracja potrafi bardzo mocno uwrażliwiać na drugiego człowieka. Pokazuje jak ważna jest rola drugiego człowieka, który wnosi jakąś wartość do naszego życia. Uczy dostrzec rangę człowieka oraz jego zasługi. Ważne staje się to, że ten ktoś wnosi do naszego życia, obecność, a nam jest łatwiej żyć jeśli jest on obok nas.

Na co otwiera Trzynastka?

Numerologiczna 13 porusza w swojej strukturze wszystko co skostniałe. Otwiera ona na zmiany. Praca z tą wibracją to ciągła nauka wypracowywania sumienności, odpowiedzialności szeroko rozumianej nie tylko w pracy zawodowej. To praca nad sobą i w kontakcie z innymi. Wibracja 13 otwiera na wielkoduszność. Wszystkie ograniczenia spotykane na drodze są pozorne. Pokazują się tylko przez jakiś czas. Pomoc drugiemu człowiekowi często wiąże się z wkładem jakiejś cierpliwości i sprawiedliwości. Osoby mające w jakimś miejscu tę wibrację wiedzą, że są doceniani, ale po dłuższym czasie.

13 Konsekwentna i gotowa do zmian

Wibracja Liczby Trzynaście daje siłę konsekwencji w działaniu. Często daje możliwość pracy w zespole, ale indywidualnie ujawnia dobry charakter i bezinteresowność. Czasami pokazuje się łza, którą często należy uronić lub jakaś kropla potu, która jest potrzebna, aby osiągnąć wymarzony cel. W momencie, gdy osiągniemy zadowalającą przestrzeń zawodową i osiągniemy formę uznania, na której wszyscy inni mogliby bazować, to powinniśmy natychmiast dokonać zmiany. Poszukać nowego miejsca lub zmienić zawód. Takie działanie da nam możliwość ponownego wykazania się i zdobycia kolejnej satysfakcji. Ta 13 mówi często o tym, że udaje nam się coś zawsze w życiu, ale za drugim razem. Przy wpływach trzynastki należy pracować jak potrafimy najlepiej, najrzetelniej bez oczekiwania na pochwałę.

Mając 13 jest dobrze obrać sobie taki cel, na którym zarobkujemy pieniądze. Ważne, aby wiedzieć, że nie na zasadzie: będę mieć z tego pieniądze, będę dbać o swoją pracę po to, aby zasobne stało się konto. Stanę się bogaty. Trzynastce nie należy tak czynić. Zapas pieniędzy wówczas szybko się rozejdzie. Szczególnie przy silnej wibracji niezależności, czyli przy 9, 8, 1 może zdarzyć się, że np. osoba nie będzie wydawać więcej niż posiada. Są to osoby z dużą awersją do wszelkiego rodzaju kredytów i nie lubiących długów.

Trzynastka transformacją

13 w numerologii wnosi w życie transformację. Na drodze życia muszą nastąpić pewne zwroty i zmiana świadomości. Są one potrzebne, aby się rozwijać. Jeżeli podejmiemy odpowiednio i pozytywnie pracę czy to nad sobą, czy z drugim człowiekiem lub zawodową to karma się spłaci.

Jak przepracować Karmiczną trzynastkę?

Należy podejmować bez wahania ciężką nawet pracę, uczyć się cierpliwości, solidności, odpowiedzialności i pracy nad samym sobą. Nie stronić od zmian. Należy wykazać się pracowitością bez względu na rezultaty i próbować znaleźć radość w tym, co akurat się wykonuje. Mieć satysfakcję z własnej solidności i zaradności oraz nie oczekiwać pochwał.