Karmiczna 16 – Dług karmiczny związków, rodziny

Liczba Karmiczna 16 jest długiem zaciągniętym wobec rodziny, czy
partnera. W poprzednim Wcieleniu osoba mająca tę liczbę w jakiś sposób
skrzywdziła swoją rodzinę. Być może zlekceważyła kogoś uczucie. Łamała
wszelkie zasady wartości rodziny.
W tym życiu osoba taka ma do przepracowania miłość i odpowiedzialność.
Ten Dług Karmiczny będzie przejawiał się w tworzeniu harmonii wewnątrz
siebie, opanowaniu na zewnątrz i cierpliwości do drugiego człowieka.
Mając tę liczbę w portrecie numerologicznym należy odróżnić zdrowy
egoizm, aby nie stać się bezwzględnym egoistom. Wibracja 16 uczy pokory.
  Dusza, która zdecydowała się przyjść na ziemię z Długiem Karmy 16,
wyraziła zgodę na jej odpracowanie. Na Ziemi teraz jej relacje w
rodzinie, czy nawet w pracy często są skomplikowane.  Te związki są na
tyle trudnymi, że partnerzy, których spotyka dostarczają jej możliwości
rozwijania więzi w delikatny sposób. Może też doświadczać od kogoś
innego podobnych zranień.

Kłopoty Karmicznej 16

W tym życiu osoba z Długiem Karmicznym 16 będzie dojrzewać przez różne
rodzaje kłopotów z partnerem lub z rodziną. Mogą to być nieudane relacje
z rodzicami, dziećmi, partnerami lub współpracownikami. Będzie wchodzić
w trudne związki, gdzie musi pogodzić rodzinę i karierę.   Bywa, że
doskwiera jej samotność i nękają depresje. Spotyka na swej drodze
fałszywych przyjaciół. Często osoba izoluje się, nie chcąc
przepracowywać tej Karmy.

W jaki związek wchodzi Karmiczna 16?

Człowiek z 16 karmiczną wchodzi w związek, w którym partnerzy są
rozdzieleni na dałuższą odległość. Przepracowuje w ten sposób
odpowiedzialność za miłość, czy jest ona dość silna, aby  przezwyciężyć
odległość. Jest to plan do przepracowania: ja wobec odpowiedzialności za
uczucie  miłości. Taki człowiek uczy się więzi z ukochaną osobą,
podejmując na siebie zobowiązanie. Wykazuje cierpliwą pomoc na rzecz
partnera, rodziców, czy dzieci. Osoba z taką energią długu ma możliwość
stworzenia szczególnego związku. Nauką jej jest życie w zgodzie,  bez
zazdrości,   przesadnej ambicji i rywalizacji. Stworzy ona związek
oparty na subtelnym porozumieniu duchowym.

Doświadczenia Karmy Związków

Osoby, które mają w swoim portrecie Dług Karmiczny Związków przeżywają
rozterki i często cierpią co jednocześnie jest konieczne do
przebudzenia. Pod wpływem smutku i cierpień ludzie   zmieniają się
wewnętrznie i odpracowują dług. Muszą niekiedy przeżyć jakiś gwałtowny
wstrząs co spowoduje zobaczyć nowe perspektywy na przyszłość. Jakaś
ciężka sytuacja może stanowić motywację do uwolnienia się od tradycji i
rutynowych wzorców zachowań co przynosi szkodę. 16 w numerologiI wnosi
sens trudnych doświadczeń. Będąc w trudnych sytuacjach uczymy się
reakcji na wywołaną przykrość, a to powoduje w pierwszej chwili protest
naszej osobowości. Nasza osobowość buntuje się przeciw rozwojowi i
wówczas reaguje cierpieniem.

16 w duchowej podróży

Mając szesnastkę gdzieś w portrecie uczymy się również przebaczać. Jest
to w pewnym sensie uwolnienie od żalu za krzywdy i doznanych urazów w
przeszłości. Przez smutek i cierpienia rozwijamy swoją duchowość i
odnajdujemy prawdziwe wartości, a też gromadzimy życiową mądrość. Dług
Karmiczny Związków uczy patrzenia sercem. Kiedy uczymy się siebie na
nowo, jest to proces ćwiczenia charakteru i osiągania stylu życia.
Stąpając po Ziemi jako istoty materialne na pewnym etapie mając 16
zaczynamy rozumieć, że jesteśmy tak naprawdę w duchowej podróży. Dane
nam ciało jest świątynią Ducha i chwilowe trudności musimy nauczyć się
przepracować, aby emocje z nimi związane nie wyniszczały ciała. Z taką
wibracją należy wykazać się cierpliwością do pewnych wydarzeń i
odpuszczeniem doznanych krzywd. Nauczyć się dawać z siebie jak najwięcej
i nie dopuszczać rozbuchanego ego do głosu.