Karmiczna 19 – Dług karmiczny władzy

Człowiek posiadający w swoim portrecie Liczbę 19 nadużywał kiedyś
władzy. W poprzednim Wcieleniu krzywdził innych lekceważąc, wyśmiewając
i oszukując. Często nadużywał swojej pozycji i dążył do celu po tzw.
,,trupach”. Był on impulsywny, nie potrafił panować nad swoimi emocjami
i ranił tym innych. Dzielił ludzi na lepszych i gorszych, a ważne
stawały się tylko dla niego pieniądze. Potrafił obarczać innych za swoje
niepowodzenia. Poniżał i stawiał wysokie wymagania, często nie adekwatne
do możliwości danej osoby. Nie obca była jemu zazdrość i zawiść.
Już w młodym wieku można zauważyć jak ta 19ka daje się we znaki
powodując lekceważenie i kłopoty z rówieśnikami. Osoba mająca 19 w
poprzednim życiu uciekała od trosk i problemów codziennego życia. Była
nieodpowiedzialna i frustrowała się z byle powodu. Zupełnie nie liczyła
się z uczuciami innego człowieka. Taka osoba mogła bujać w obłokach i
niczym się nie przejmować. Pracowała czyniąc pozory i wykorzystując
innych.

Jaka jest osoba posiadająca Liczbę 19?

Osoba z Liczbą 19 wibrująca pozytywnie postępuje zgodnie ze swoimi
przekonaniami w sposób przemyślany tak, by nie ranić drugiego człowieka.
Stara się myśleć pozytywnie, choć dość często życie ją wypróbowuje.
Cechuje ją duża pewność siebie. Ma poczucie własnej wartości i jest
nastawiona do życia optymistycznie. Kieruje się moralnością i
przestrzega bardzo etycznych zasad. Potrafi otworzyć się na drugiego
człowieka i wspomóc go kiedy tylko może. Zwraca uwagę na szczerość,
uprzejmość i tolerancję.

Życie zawodowe z Długiem Karmicznym Władzy

W tym życiu właściciel Liczby Karmicznej 19 jest za zwyczaj aktywnie
działającym intelektualnie jak i fizycznie. Chętnie pokaże siebie ze
strony odpowiedzialnej i pomocnej. Lubi brać ster swojego życia we
własne ręce i podejmować decyzje, ale życie może wystawiać go na próby.

Wibracja Liczby 19 obdarza zdolnościami sprawowania władzy, ale trzeba
uważać na zarozumialstwo. Osoba bardzo często piastuje wysokie
stanowiska i musi wykazać się pozytywnym podejściem do sprawy oraz
pokazać swój potencjał. Z pozycją wiążą się odpowiednie pieniądze.
Odpowiada za innych dbając i ukierunkowując w przedsięwzięciach. Liczba
Karmiczna 19 kieruje osobę do wykonywania wielu spraw jednocześnie i
wypróbowuje czy temu podoła. Taka osoba może mieć poczucie trochę chaosu
w głowie, spowodowanego właśnie działaniem w różnych kierunkach.
Zazwyczaj daje sobie radę, choć jest to dla niej związane z dużymi
emocjami.
Może się zdarzyć, że człowiek mając w portrecie 19 kę, będzie w tym
życiu pomijany i lekceważony. Podejmuje ciężką pracę. Próbą będzie
wyzwanie jak sobie z tym poradzi. Odczuwać może samotność i bezradność.
Lekcją jest wtedy otrzepanie się z negatywnych myśli i pójście na przód
z wiarą w siebie.
Próbą tego wyzwania będzie też zaakceptowanie poglądów na życie z
perspektywy innych ludzi. Inne osoby mogą rozczarowywać, powodować
zmęczenie psychiczne. Warto, aby sobie uświadomić z czego się biorą
takie emocje. Postarać się opanować i dążyć do równowagi. Dług zostanie
spłacony jeżeli nastąpi pogodzenie się z faktem koniecznej współpracy z
innymi ludźmi.

Dług Karmiczny władzy w partnerstwie

Karma Władzy przejawia się również w relacji partnerskiej ukazując chęci
podporządkowania sobie partnera. Mając tę wibrację osoba będzie samotnie
zmagała się z ważnymi kwestiami dotyczącymi życia rodzinnego. Może nie
być rozumiana przez swego partnera jak i ścierać się z nim w poglądach.
Może nawet to doprowadzić do rozpadu związku.
Niektórzy mają szansę na znalezienie partnera jako bratniej Duszy. Dana
im jest radość z posiadania rodziny, ale musi wykazać się cierpliwością
i odpowiedzialnością. Tacy ludzie powinni   być wsparciem dla partnera i
rodziny oraz mają do przepracowania pieniądze.
Karma zostanie spłacona, gdy nauczymy się zauważać potrzeby partnera,
dać mu poczucie więzi emocjonalnej. Zrozumieć, że nie zawsze się ma
rację, że należy brać pod uwagę zdanie innych bliskich osób. Dążyć do
równowagi i porozumienia. Pomagać fizycznie i psychicznie. Mając Karmę
19 ki często życie daje szansę odpracowania jej. Poprzez trudne relacje
rodzinne można  podjąć wysiłek naprawy z poprzednich Wcieleń.