Numerologia – wiedza ezoteryczna badająca magiczne właściwości liczb. Pozwala określić charakter, psychikę i losy człowieka poprzez datę urodzenia. Często nazywana pseudonauką oraz mylona z wróżbą. Odkryj tajemnice liczb i dowiedz się, jak analizować ich znaczenie.

Jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w numerologii i nurtują Cię pytania „Jakim numerem jestem?”, czy „Jak obliczyć swoją Drogę Życia?” to znaczy, że znajdujesz się w odpowiednim miejscu. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat numerologii. Poznasz jej historię i dowiesz się, jak wpływa na rozmaite aspekty naszego życia. 

Czy wiesz, jak wielkie znaczenie może mieć wybór imienia dla Twojego dziecka lub układ cyfr w Twoim numerze telefonu? W tym miejscu przekonasz się o tym i nauczysz się wykorzystywać w praktyce podstawowe aspekty tej fascynującej nauki.


Spis treści – nawigacja

1. Czy numerologia to pseudonauka?
2. Co to numerologia?
3. Znaczenie liczb w numerologii i ich podział

4. Historia i pochodzenie numerologii
5. Portret numerologiczny — czym jest i jak obliczyć swoją Drogę życia?
6. Droga Życia w numerologii

7. Cykle Życia i ich podział
8. Klucz Wcielenia
9. Rok Osobisty
10. Miesiąc Osobisty
11. Rok Numerologiczny
12. Lekcje Karmiczne — preferencje i niedobory

13. Co to jest alfabet numerologiczny?
14. Liczba Imienia
15. Liczba osobowości
16. Cele Życiowe
17. Liczba Duszy — suma samogłosek
18. Liczba Zewnętrzna — znaczenie spółgłosek
19. Liczby Karmiczne – występowanie i znaczenie
20. Numerologia partnerska
21. Zdrowie zapisane w liczbach
22. Numerologia w biznesie
23. 52 dni krytyczne

Numerologia

Czy numerologia to pseudonauka?

Warto uświadomić sobie, że numerologia nie jest pseudonauką, chociaż twierdzi tak wiele źródeł. Określenie to pochodzi od łacińskiego „numerus” oznaczającego liczbę oraz greckiego „logos”, czyli nauka (cząstka ta występuje również w nazwach innych dziedzin takich jak psychologia, astrologia czy genealogia). 

Co to numerologia?

Numerologia jest wiedzą rozległą i transcendentalną. To uniwersalny sposób na zrozumienie siebie i innych bez niepotrzebnego i często krzywdzącego oceniania. Przy umiejętnym jej wykorzystaniu możemy poszerzyć nasz świat duchowy i zyskać wskazówkę odnośnie do radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

W dzisiejszych czasach wiele osób dąży do  poznania siebie i zadaje sobie pytanie o swoje miejsce i rolę, jaką gra na tym świecie. Odpowiedzią może być interpretacja wibracji liczb oraz ich znaczenia w całym naszym portrecie numerologicznym.


Cały wszechświat składa się z liczb. Emitują one energią kształtu, co oznacza, że każda liczba ma swoje konkretne kształty energetyczne, które mają wpływ na różne aspekty życia, takie jak zdrowie, relacje czy nasze losy. Każdy z nas znalazł się na ziemi w jakimś konkretnym celu, a wędrówka naszych Dusz jest ukazana w wiedzy o liczbach. Wielu z nas posiada talenty i zalety, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Numerologia służy za klucz do poznawania otaczającego nas świata i ułatwia nam rozwój osobisty.

Znaczenie liczb w numerologii i ich podział

Numerologia dzieli liczby na pewne grupy. Wyróżniamy Liczby Podstawowe, Mistrzowskie, Karmiczne oraz Szczególne. Osobną kategorię stanowi zero. Każda liczba jest istotna i ma swoje niepowtarzalne znaczenie. Numerologia jako nauka wskazuje, że wszystkie Liczby Podstawowe i w niektórych przypadkach Liczby Mistrzowskie nadają ludziom konkretne cechy. Liczby te, zawarte są w datach urodzenia, imionach i nazwiskach oraz podpisach. Ich analiza umożliwia wejście do świata samorozwoju — w sferę duchowości i energii. 

Liczby Podstawowe

Liczby Podstawowe określają główną liczbę każdego człowieka, która towarzyszy mu od chwili narodzin. Określa się je także mianem Liczb Przeznaczenia. Mówią o tym, kim jesteśmy, jakie cechy będziemy w sobie pielęgnować i jakie talenty rozwijać. Należą do nich liczby od 1 do 9.

Liczby Mistrzowskie

Mianem Liczb Mistrzowskich określa się liczby podwójne, które są uważane za wyjątkowe i mają głębsze znaczenie niż Liczby Podstawowe. Każda z nich ma swój własny unikalny sens i interpretację. Dostarczają one też szczególnych informacji i charakteryzują się intensywną częstotliwością. Liczby Mistrzowskie to 11, 22 i 33.

Liczby Karmiczne

Liczby Karmiczne oznaczają zaległe sprawy ciągnące się za poszczególnymi osobami. Są one powiązane z karmą i nawiązują do pewnych zdarzeń lub lekcji, które dana osoba musi przejść w związku z tym, jak wyglądały jej poprzednie wcielenia. Mówią o pewnych sprawach, które należy zamknąć lub uporządkować, żeby osiągnąć kolejne możliwości w swoim życiu. Do tego zbioru liczb należą: 13, 14, 16, 19 i 26.

Liczby Szczególne

Ta grupa liczb ma wyjątkowy potencjał. Stanowią dla numerologa źródło istotnych informacji i są niezmiernie ważne dla zapewnienia naszym przedsięwzięciom pomyślności. Zaliczają się do nich liczby: 17, 23, 27, 31, 40 i 41.

Zero

Zero jest najpotężniejsze i może wzmacniać lub osłabiać wibrację cyfr, które tworzą liczby. W numerologii zero oznacza pustkę i dostarcza informacji o pewnych brakach. Występujące w programie urodzenia (program urodzenia składa się z analizy daty narodzin oraz imienia i nazwiska), stanowi o szczególnych uzdolnieniach i ponadprzeciętnych możliwościach danej osoby.

Historia i pochodzenie numerologii

Wiadomo, że numerologia jest pradawną wiedzą, co jednocześnie oznacza, że trudno wyznaczyć dokładne ramy odkrycia tej dziedziny nauki. Mimo to można przypuszczać, że była wykorzystywana od bardzo zamierzchłych czasów. Badacze szacują czas jej powstania na okres pomiędzy 569 a 470 r. p.n.e.

Nauka ta była stosowana przez cywilizacje: egipską, chińską, hinduską i hebrajską. Aktualnie niemożliwe jest określenie miejsca, w którym ją odkryto. Jedno z fascynujących przekonań mówi, że numerologia jest spuścizną Atlantów, czyli ludu zamieszkującego mityczną Atlantydę, wspominaną w starożytnej greckiej literaturze (m.in. przez Platona. Do faktów należy zaliczyć to, że metody praktykowania obliczeń różniły się w zależności od szerokości geograficznej, na której nauka ta występowała.

Historia-numerologii-pitagoras

Mimo tego, że niemożliwe jest jednoznaczne określenie pochodzenia numerologii, za jej ojca uważa się greckiego filozofa Pitagorasa z Samson. Urodził się on około 570 r. przed Chrystusem. Był wspaniałym matematykiem, metafizykiem i filozofem, ale ciekawiły go również nauki tajemne. Wiedzę gromadził za sprawą swoich licznych podróży, a swoje nauki głosił w tzw. bractwach, które powstały z jego inicjatywy. Podczas spotkań nauczano o liczbach oraz siłach magnetycznych, które emitują te liczby, wpływając tym samym na ludzi.

Numerologia pitagorejska przetrwała do czasów dzisiejszych. Służy ona nie tylko do obliczeń matematycznych, ale też odkrywania osobowości, charakteru i predyspozycji człowieka, choć warto wiedzieć, że na przestrzeni czasu próbowano wymazać tę naukę z ludzkiej świadomości. Podczas soboru nicejskiego w roku 325 n.e. kościół chrześcijański w cesarstwie rzymskim potępił numerologię. Choć od tego czasu wiedza o niej była skrzętnie skrywana i dostępna tylko dla nielicznych, dziś mamy możliwość szerszego poznania tej ciekawej i bardzo przydatnej dziedziny.

Portret numerologiczny — czym jest i jak obliczyć swoją Drogę życia?

Portret numerologiczny dostarcza informacji na temat talentów, mocnych stron, słabości, skłonności i pragnień danej osoby. Można dzięki niemu odkryć braki człowieka i dowiedzieć się, jaka jest jego osobowość. Ukazuje on programy Duszy, które obrała ona sobie na to konkretne wcielenie. 

Wibracja wszystkich liczb, jakie na siebie wpływają w naszym portrecie numerologicznym, sugeruje też sposób, w jaki możemy kształtować swój los w tym życiu. Dusza nie bez powodu wybiera konkretne liczby, które towarzyszą nam w momencie urodzenia, dlatego też kierowanie się podpowiedziami płynącymi z numerologii, może nam pomóc w osiąganiu życiowych celów.

Aby otrzymać ogólny portret, musimy obliczyć zależności wibracji liczbowych Drogi Życia, Klucza Wcielenia, Cykli, Punktów Zwrotnych, Liczby Duszy, Realizacji Zewnętrznej, Celu oraz zależności braków i nadmiarów. Kompetentny numerolog zawsze analizuje wszystkie wibracje jako całość. Do obliczeń służą liczby od 1 do 9, ale bierze się pod uwagę również podliczby (np. 9 może składać się z podwibracji 18, 27, 36, 45 itd.)

Droga Życia w numerologii

Liczba Drogi Życia jest jedną z najważniejszych w portrecie numerologicznym. Jest to liczba właściwa naszej dacie urodzenia. Niesie ze sobą informację o rodzaju karmy, z jaką przychodzimy na świat. Karma natomiast wskazuje pewne lekcje, które konkretna osoba musi sobie przyswoić w tym życiu. 

Każda liczba w naszej dacie urodzenia ma rozmaite znaczenie. Droga Życia pokazuje kształt relacji konkretnej osoby z rodzicami i bliskimi osobami, a także pomaga zrozumieć, czemu mają służyć powtarzające się wydarzenia w naszym życiu. Poszczególne wibracje liczb zawarte w naszej Drodze Życia niosą cenne przesłanie, które może nam pomóc w wypełnieniu swojego przeznaczenia i poradzeniu sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami życie.


Według założeń numerologii Droga Życia każdego z nas rozpoczyna się od chwili przyjścia na świat. Dusza, która przychodzi na ziemię, dokładnie wie, czego pragnie. Jej przeznaczenie jest bowiem podyktowane wydarzeniami z poprzedniego życia, a obecne jest niejako kontynuacją doświadczeń nieśmiertelnej duszy. Wszelkie działania są związane z karmicznym prawem przyczyny i skutku. Należy więc pamiętać, że cokolwiek zrobimy, wróci do nas w następnych wcieleniach.

Jak obliczyć swoją Drogę Życia?

Obliczanie Drogi Życia może być sposobem na zrozumienie, jakie wybory podejmujemy, jakie wartości są dla nas ważne i jakie cele chcemy osiągnąć. Niezwykle istotna w przypadku obliczania drogi życia jest autorefleksja. Pozwala na dokonanie trafnej interpretacji otrzymanych wyników.

Obliczanie Drogi życia polega na zsumowaniu całej daty urodzenia. Najczęściej  otrzymamy wynik dwucyfrowy. Jest to podwibracja, którą należy zsumować. Istnieją trzy sposoby liczenia Drogi Życia. W następnych krokach zostaną one omówione na przykładzie osoby urodzonej 16.02.1998.

Metoda wertykalna

Zgodnie z metodą wertykalną należy kolejno zsumować liczby z poszczególnych składowych daty urodzenia. Najpierw sumujemy cyfry z dnia urodzenia (1+6=7), następnie miesiąca (2+0=2), a na koniec dodajemy do siebie cyfry składające się na rok urodzenia (1+9+9+8=27). Otrzymane wyniki ponownie sumujemy: 7+2+(2+7)=18. Otrzymany wynik to podliczba drogi życia u osoby urodzonej 16 lutego 1998 r. 

Żeby otrzymać drogę życia, dodajemy do siebie cyfry składające się na podliczbę (1+8=9). Liczba drogi życia dla osoby urodzonej tego dnia, to 9.

Metoda horyzontalna

Horyzontalna metoda obliczania Drogi Życia polega na dodaniu do siebie po kolei wszystkich cyfr z daty urodzenia (1 + 6 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 8 = 36). Na końcu sumuje się cyfry otrzymanego wyniku (3 + 6 = 9). Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku podliczba drogi życia to 36.

Metoda redukcji

W przypadku korzystania z metody redukcji najpierw dodajemy do siebie liczby z dnia i  miesiąca urodzenia (16+2=18), a następnie osobno sumujemy ze sobą cyfry występujące w roku narodzin (1+9+9+8=27). 

Oba wyniki dodajemy, a następnie sumujemy także cyfry z otrzymanej liczby (18+27=45, 4+5=9). W wyniku tych obliczeń otrzymujemy Drogę Życia 9, oraz trzy podliczby: 18, 27 i 45.

Cykle Życia i ich podział

Program urodzeniowy każdej osoby określa trzy Cykle Drogi Życia. Pierwszy określany jako Formujący jest wyznaczony przez miesiąc narodzin. Drugi zwany Produktywnym wynika z dnia, w którym przyszliśmy na świat, a trzeci, czyli Żniwny zależy od roku urodzenia.

Cykl Formujący — miesiąc urodzenia

Miesiąc urodzenia wskazuje, jak kształtuje się osobowość od urodzenia do mniej więcej 27 roku życia. Miesiąc urodzenia to inaczej Cykl Formujący osobowość. Ważną rolę w tym okresie odgrywają wydarzenia z lat dziecięcych, które rzutują na to, jak będzie wyglądało dorosłe życie jednostki. Każdy miesiąc daje inne doświadczenia, ponieważ wibruje inną liczbą.

Każda z liczb dostarcza innych informacji na temat konkretnego człowieka, ale tylko umiejętny numerolog, wie, na co zwrócić uwagę podczas analizy cech związanych z miesiącem urodzenia, by otrzymać szersze spektrum danych. Każdy miesiąc ma swoje liczbowe odzwierciedlenie, począwszy od pierwszego miesiąca w roku (styczeń to 1, luty 2 itd.).

Cykl Produktywny — dzień urodzenia

Cykl Produktywny bywa również określany jako Liczba Podświadomości i wynika z dnia narodzin. Nawiązuje do poprzednich wcieleń i dostarcza informacji na temat tego, z jakimi doświadczeniami może przyjść się człowiekowi zmierzyć w tym życiu. Dzięki analizie liczby podświadomości możemy dowiedzieć się, jaka jest dana osoba.

Cykl Żniwny — rok urodzenia

Liczba roku urodzenia ma w numerologii bardzo duże znaczenie. Jest tak samo ważnym nośnikiem energii, jak dzień czy miesiąc. Cykl Żniwny osobowości pomaga ustalić, jakie cechy są w nas dominujące. Analiza roku urodzenia podpowiada, czego możemy spodziewać się w jesieni życia, a także jak może się kształtować nasze życie uczuciowe. Liczba roku urodzenia wskazuje nam, z jakich zasobów możemy korzystać, żeby lepiej realizować się w życiu. To wibracja, podsumowująca dotychczasowe życia i wyznaczająca kierunek dalszej życiowej i duchowej podróży.

Klucz Wcielenia

Klucz Wcielenia nazywamy inaczej Liczbą Rozwoju. To niezwykle ważna w portrecie numerologicznym wibracja. Obliczenie Liczby Wcielenia pozwala na poznanie tych cech i umiejętności, które należy wypracować w sobie, by móc podążać drogą swojego przeznaczenia w obecnym wcieleniu.

Klucz Wcielenia obliczamy, dodając do siebie cyfry z dnia i miesiąca urodzenia. Dla osoby urodzonej 16 lutego obliczenia będą wyglądały następująco: 1 + 6 + 2 = 9. Liczba Rozwoju dla tej osoby to 9.

Rok Osobisty

Rok Osobisty to okres trwający, jak sama nazwa wskazuje, pełny rok. Nie rozpoczyna się on jednak od 1 stycznia tak jak rok kalendarzowy. Pierwszy dzień Roku Osobistego to urodziny konkretnej osoby. Okres ten kończy się następnym jubileuszem. 

W numerologii istnieje 9 cykli odnoszących się do lat kalendarzowych. Każdy rok wibruje z jedną z liczb od 1 do 9, a wibracje te pomagają odkryć wpływ danego roku na życie jednostki. Każdy Rok Osobisty uczy nas czegoś nowego, a jego analiza może pomóc w przygotowaniu się na emocje, uczucia i inne wydarzenia, które będą naszym udziałem w danym okresie.

Rok Osobisty obliczamy, dodając do Klucza Wcielenia bieżący Rok Uniwersalny (kalendarzowy). Dla osoby urodzonej 16 lutego 1998 r. wibracją na rok 2023 będzie liczba 7. Obliczono to w następujący sposób: najpierw dodano do siebie cyfry z dnia oraz miesiąca urodzenia (Klucz Wcielenia) 1+6+2=9, następnie cyfry z Roku Uniwersalnego 2+0+2+3=7, po czym obie zsumowano 9+7=16=1+6=7.

Miesiąc Osobisty

Nie tylko lata wibrują konkretnymi liczbami. Podobnie jest z każdym miesiącem Roku Osobistego. Wibracje poszczególnych miesięcy mówią o sprawach osobistych i są swoistą prognozą na cały dany rok.

Wibrację Miesiąca Osobistego obliczamy poprzez dodanie Liczby Roku Osobistego do liczby miesiąca. W przypadku osoby urodzonej 16 lutego 1998 r. chcąc przeanalizować kwiecień 2023, obliczenia wykonujemy następująco: bierzemy obliczony wcześniej Rok Osobisty, czyli 7 i dodajemy do niej liczbę odpowiednią dla kwietnia (4). 7+4=11 1+1=2. Wibracja kwietnia w roku 2023 dla tej osoby to 2.

Rok Numerologiczny

Rok Numerologiczny informuje nas, czego możemy się spodziewać po zewnętrznym świecie. Jego silny wpływ zaczyna się w styczniu, a obliczamy go, dodając Drogę Zycia i Rok Uniwersalny. W przypadku branej wcześniej za przykład osoby urodzonej 16 lutego 1998 Droga Życia wynosiła 9, obliczenia wyglądają więc tak: 9+2+0+2+3=16, 1+6=7 (przy założeniu, że liczymy tę wartość dla roku 2023). Rokiem Numerologicznym dla osoby z przykładu będzie wibracja liczby 7.

Lekcje Karmiczne — preferencje i niedobory

W imionach i nazwisku można odkryć nadmiar lub brak niektórych wibracji liczb. Jedne i drugie oznaczają trudności lub niedostatki i są to tzw. Lekcje Karmiczne. Ilość poszczególnych liczb w imionach i nazwiskach jest bardzo ważna, właśnie z uwagi na to, że wskazuje pewne umiejętności lub nauki, które konkretna osoba powinna sobie przyswoić.


Numerologia pozwala na korygowanie liczb poprzez blokowanie lub pobudzanie niedoborów. Trzeba to wykonać bardzo dokładnie i z wielką starannością opierając się na wnikliwej analizie Duszy i jej pragnieniach. Wtedy możliwe jest obliczenie podpisu korekcyjnego tak, aby nie zawierał karmy, a co za tym idzie, redukował nadmiary i niedobory.

Czarne Szczyty

Czarne Szczyty w portrecie numerologicznym to trzy konkretne Lekcje Karmiczne. Dobrym określeniem dla czarnych szczytów są wady, czyli cechy, nad którymi powinniśmy popracować. Pierwszą Lekcję Karmiczną obliczamy, odejmując dzień urodzenia od miesiąca lub odwrotnie. Osoba urodzona 16 lutego 1998 r. będzie mierzyć się z wyzwaniami właściwymi dla lekcji określonej liczbą 5. Obliczenia wyglądają następująco: (1+6)-2=5. Pierwsza Liczba Karmiczna odnosi się do okresu od urodzenia do ok. 40 r. życia.

Drugi Czarny Szczyt, czyli druga Lekcja Karmiczna obliczana jest poprzez odjęcie liczby miesiąca od roku urodzenia (lub odwrotnie): (1+9+9+8)-2= (17)-2=(1+7)-2=7. Z obliczeń wynika, że po 40 roku życia osoba urodzona w tym dniu będzie mierzyć się z trudnościami określonymi w numerologii za pomocą liczby 7.

Trzeci szczyt otrzymujemy poprzez odjęcie od siebie liczb pierwszej i drugiej Lekcji Karmicznej. Większą wartość przyjął drugi szczyt, dlatego to od niego odejmujemy pierwszy: 7-5=2. Trzecia Lekcja Karmiczna, która w tym przypadku wyniosła 2, dominuje nad całą Drogą Życia i odnosi się do całego okresu egzystencji jednostki.  

Białe Szczyty

Białe Szczyty to Punkty Zwrotne lub warunki, które trzeba spełnić mimo trudności występujących na Drodze Życia. Istnieją cztery Punkty Zwrotne w życiu każdego człowieka. Wskazują one sposoby realizacji celów w obliczu przeszkód, które życie stawia nam na drodze. Co ważne, przeszkody te mają charakter wewnętrzny. Każdy z nas bywa ograniczony przez blokady, które wynikają z naszych cech charakteru, są to np. głęboko zakorzenione poglądy, problemy etyczne wymagające uregulowania itp.

Białe Szczyty stanowią lekcje, które powinniśmy przeżyć, aby być bogatszym o pewne przydatne doświadczenia. Liczby Punktów Zwrotnych pomagają nam zrozumieć, jak prawidłowo dążyć do samorealizacji. Obliczamy je na podstawie trzech Cykli Życiowych, upraszczając je do liczb z przedziału 1-9.

Co to jest alfabet numerologiczny?

W systemie pitagorejskim literom alfabetu przypisuje się liczby od 1 do 9, które tworzą alfabet numerologiczny. Przychodząc na świat, otrzymujemy od rodziców imię i nazwisko, a każda jego litera ma odpowiednią wibrację liczbową.

alfabet-numerologiczny-tabelka

Liczba Imienia

Nasze imię to osobisty potencjał, a Liczba Imienia to suma wartości wszystkich liter występujących w imieniu. W dzisiejszych czasach mało kto wie, że imię wybrane przez rodziców dla dziecka ma ważny wpływ na jego przyszłość.

Liczba Osobowości

Liczba Osobowości to suma wartości liter w imieniu i nazwisku danej osoby. Samo nazwisko to zaś Liczba Dziedziczna, która może być spójna lub sprzeczna z Liczbą Imienia. Jeżeli liczby są zgodne, dodają siły i wzbogacają, jeżeli są one sprzeczne — szkodzą i wprowadzają napięcia.

Cele Życiowe

Liczba Celów Życiowych pokazuje, w jaki sposób potrafimy wyrażać siebie. Cele Życiowe to nasze umiejętności odnoszące się do relacji z otoczeniem. Inaczej mówiąc, Cele Życiowe oznaczają środki, jakie mamy do dyspozycji na naszej Drodze Życia. Liczbę tę otrzymuje się, sumując Liczbę Duszy z Liczbą Zewnętrzną.

Liczba Duszy — suma samogłosek

Liczba Duszy to suma wszystkich samogłosek w imionach i nazwisku. Samogłoski podpowiadają, co dzieje się w naszym życiu wewnętrznym, a więc można uznać, że Liczba Duszy świadczy o naszych emocjach, rozterkach i zamysłach.

Liczba Zewnętrzna — znaczenie spółgłosek

Spółgłoski w naszych imionach i nazwiskach nazywamy Liczbą Zewnętrzną. Mówi ona sporo na temat tego, w jaki sposób chcemy być postrzegani. Jest dla nas swoistą maską, którą pokazujemy osobom, z którymi wchodzimy w interakcje. Liczba Zewnętrzna odnosi się do tego, jakie wrażenie chcemy wywołać u postronnych i jak chcemy być przez nich odbierani. Obliczamy ją, sumując wartość wszystkich spółgłosek.

Liczby Karmiczne – występowanie i znaczenie

Liczby Karmiczne ukazują przyczyny i skutki. Możemy je mieć w dniu czy roku urodzenia, ale także w imionach, nazwiskach, Liczbie duszy, Liczbie Zewnętrznej itd. Liczby Karmiczne, choć nawiązują do działania karmy, nie oznaczają kary, tylko możliwości, które mogą się przyczyniać do naszego rozwoju. 

Dzięki Liczbom karmicznym rozwija się nasza świadomość. Mamy szansę zmienić wyrobione, stereotypowe zachowania i nawyki mimo tego, że często postępowaliśmy w ten sam sposób nawet przez wiele wcieleń. Liczby Karmiczne i lekcje z nich płynące dają możliwość uniknięcia popełniania dotychczasowych błędów. Dzięki numerologii mamy sposobność zdać sobie sprawę z tego, że to nie zewnętrzne czynniki są przyczyną naszych niepowodzeń. Nauka ta daje nam możliwość zrozumienia prawa przyczyny i skutku, a co za tym idzie, umożliwia pełniejsze i lepsze przeżywanie swojego czasu na ziemi.

Numerologia partnerska

Liczby dają też odpowiedzi na pytania dotyczące miłości i partnerstwa. Dzięki ich analizie łatwiej rozróżnimy wartościową relację od chwilowego zauroczenia. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o swoim związku i wspólnej relacji, powinniśmy obliczyć numerologiczną wibrację partnerską.

Żeby obliczyć wibrację związku niezbędne będzie wcześniejsze określenie Drogi życia dla siebie oraz swojej drugiej połówki. Po ich obliczeniu dodajemy je do siebie, a wynik stanowi wibrację partnerską. Jako przykład weźmy Agatę urodzoną 12.03.1989 r. oraz jej partnera Adama urodzonego 2.12.1987 r.:

Agata ur. 12.03 1989 = 1 + 2 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 9 = 33 = 6 (Droga Życia Agaty)

Adam ur. 2.12.1987 = 2 + 1 + 2 +1 + 9 + 8 + 7 = 30 = 3 (Droga Życia Adama)

Zsumowane Drogi Życia tej pary dają wynik: 6 + 3 = 9, a więc ich wibracją partnerską jest właśnie dziewiątka. Więcej na temat znaczenia poszczególnych wibracji dla związku, możesz się dowiedzieć, klikając w zakładkę numerologia partnerska.

Zdrowie zapisane w liczbach

Stara mądrość magiczna mówi, że choroby powstają na skutek błędnego myślenia. Nie od dziś wiadomo, że stan naszego zdrowia w dużym stopniu zależy od nastawienia. Negatywne lub błędne myślenie powiązane jest z obciążeniem karmicznym. Pozytywny rezultat w wielu dziedzinach naszego życia, także zdrowia, zależy zatem od pozytywnego myślenia właściwie połączonego z naszą ukierunkowaną wolą. To wszystko wprowadzone jednocześnie w czyn zapewni nam zdrowe i szczęśliwe życie.

Na drodze do zachowania jak najlepszego zdrowia, warto wspomóc się wibracją liczb w naszym portrecie numerologicznym. Wartości liczbowe podpowiadają, na jakie choroby możemy być szczególnie  podatni, dzięki czemu możliwe jest wczesne zapobieganie złemu samopoczuciu. Należy jednak pamiętać, że ze zdrowiem mogą się wiązać pewne karmiczne sprawy, które trzeba w jakiś sposób przepracować. 

Numerologia w biznesie

Numerologia może się również okazać przydatna dla osób zakładających biznes. Należy jednak pamiętać, że markę firmy budują pracujący w niej ludzie. Na sukces przedsiębiorstwa przekłada się więc głównie dobór pracowników. Umiejętne skompletowanie personelu pozwala poszczególnym pracownikom na wykazanie się swoimi talentami i możliwościami.

Bardzo ważny aspekt stanowi także odpowiednio dobrana wibracja liczb nazwy firmy, jak również obliczenie najlepszej daty na rozpoczęcie działalności. Dobrze obliczona nazwa to połowa sukcesu. Należy mieć na uwadze, że każda liczba odpowiada innej dziedzinie, a nazwa powinna również być odpowiednio dopasowana do indywidualnego portretu numerologicznego właściciela firmy lub najważniejszej osoby w spółce. Ważnym czynnikiem jest również wybór miejsca czy numeru lokalu przeznaczonego na siedzibę  lub biuro firmy.

52 dni krytyczne

Co to za dziwne dni, które są tak bardzo dla nas ważne? Co roku przed naszymi urodzinami następuje 52 dni, które są dla nas wyjątkowo delikatnym i trudnym okresem w życiu. Podobnie jest z rokiem wibrującym liczbą 9 (ostatni Rok Numerologiczny również niesie za sobą więcej wyzwań).
W tych dniach nasza energia słabnie, jesteśmy bardziej emocjonalni i uczuciowi. Często czujemy się jakbyśmy stali na granicy wytrzymałości. Podczas 52 dni krytycznych powinniśmy bardziej na siebie uważać (pod każdym względem). Lepiej odłożyć ważne decyzje na później i podjąć je po urodzinach. Te dni mogą przynieść także różne problemy w relacjach z innymi ludźmi. Warto też unikać w tym okresie styczności z chorymi, ponieważ jesteśmy wtedy bardziej narażeni na różne choroby.

  1. Awatar Mateusz
    Mateusz

    Świetny artykuł, duża dawka wiedzy dla początkujących i zaawansowanych w temacie.
    Pozdrawiam

  2. Awatar valliemontanez

    Hello, just wanted to tell you, I liked this blog post. It was inspiring.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij