Wibracja liczby 3 – artysta, radosny twórca, optymista

Numerologiczna trójka jest pod patronatem Jowisza. Niektórzy twierdzą jednak, że patronem jest Mars. 3 w numerologii jest wibracją energii męskiej i ma w sobie sporo ognia. To jedna z najbardziej radosnych i spontanicznych ze wszystkich wibracji liczbowych.

Trojki wyróżniają się w tłumie

Trójka to osoba o wielu talentach. Chętnie pokazuje się w wielu aspektach życia jako  jednostka twórcza i kreatywna, a także obdarzona gustem. Potrafi być zmysłowa i ma magnetyczną osobowość. 

Numerologiczna trójka jest bystrą, bardzo ekspresyjną wibracją, którą można łatwo rozpoznać po ciekawej, kwiecistej mowie, a nawet gadatliwości. To wibracja bardzo komunikatywna. Jest najbardziej artystyczną wibracją w całej palecie liczb. Trójka to wibracja wszechstronna. Ma dużą intuicję, odmienną od tej, którą dysponują dwójka, czy dziewiątka — potrafi intuicyjnie rozwiązywać sprawy „tu i teraz”.

Wszechstronnie utalentowana trójka

Właściciel tej komunikatywnej wibracji lubi sprawdzać się w wielu dziedzinach. Numerologiczna 3 z Drogi Życia stara się żyć tak, aby być widoczną. Jest łasa na pochlebstwa i lubi stać na scenie życia w świetle reflektorów. Wie, czego chce, a przynajmniej tak jej się wydaje.

Trójka potrzebuje działania i najlepiej sprawdza się tam, gdzie może pokazać swoje twórcze i kreatywne możliwości. Chętnie i szybko zdobywa nową wiedzę. Jest ciekawa nowego i dość szybko się nudzi, dlatego intensywnie rozwija swoje horyzonty. Musi uważać na emocjonalne rozproszenie. Często łapie przysłowiowe „trzy sroki za ogon” i nie może zdecydować, które działanie jest w danej chwili ważniejsze. To wibracja, która szybko ulega rozkojarzeniu i łatwo się rozprasza. Ważne więc, aby Droga Życia trzy nauczyła się dokańczać swoje rozpoczęte działania

Numerologiczna trójka dobrze zarządza swoją energią

Wibracja trzy potrafi mądrze wydatkować swoją energię. Posiada jej sporo, ale też potrafi sporo jej oddawać. Stara się zawsze pomagać innym, gdy nadarzy się tylko ku temu okazja. Ma w sobie naturalną umiejętność niesienia pomocy potrzebującym, aby przezwyciężyć negatywne myśli. To chodzące „słoneczko”. O osobie spod wibracji trzy można skrótowo rzec, że chce żyć łatwo i przyjemnie. W życiu trójki są przykładem naturalnej radości, którą pokazują innym. Ich celem jest czerpanie radości z małych i prostych rzeczy. 

Jeśli trójka wibruje negatywnie, staje się zrzędliwa, kłótliwa, czepialska i chętnie plotkuje. W negatywie potrafi być kapryśna i leniwa. Jest to zależne od wibracji liczb imion i nazwisk, jakie w sobie nosi.

Podwibracje trójki

Wszystkie liczby wchodzące w skład drogi życia mają ogromny wpływ na siebie nawzajem. Jedne liczby osłabiają, a inne wzmacniają. Do podwibracji numerologicznej trójki można zaliczyć:

  • 12
  • 21
  • 30

Podwibracja 12

To wibracja umiejętności wycofywania się w odpowiednim momencie. Osoby z tą podwibracją potrafią poświęcać się  pracy na rzecz grupy i nie mają problemu ze staniem w cieniu. Podwibracja 12 przynosi dość trudne doświadczenia tym, którzy nie potrafią realnie ocenić sytuacji i ulegają iluzji.

Podwibracja 21

To wibracja samodoskonalenia. Pomaga osobie rozwijać się duchowo i materialnie. Właściciel tej liczby jest otwarty na zmiany miejsca zamieszkania i podróże. U trójek z podwibracją 21 pojawia się chęć zgłębiania wiedzy. Jeżeli osoba będzie tkwiła w negatywnej stronie tej wibracji, to zaczną pojawiać się problemy i konflikty.

Numerologiczna trójka w pracy

Pracująca trójka stara się zawsze dobrze wykonywać swoją pracę, ponieważ zazwyczaj ją lubi. Dobrze byłoby, aby jej praca obfitowała w różne wyzwania, ponieważ usycha, gdy w życiu zawodowym pojawia się rutyna. Projekty dla trójki powinny być krótkotrwałe, ponieważ ta wibracja nie lubi długo czekać na efekt wybranego działania. 

Relacje ze współpracownikami

Osoba spod wibracji 3 to dobry kolega, czy koleżanka, ponieważ zawsze dąży do zgody i harmonijnych stosunków z innymi. Gardzi niesnaskami między pracownikami i jest szczera — czasem aż do bólu, jeśli zaistnieje taka sytuacja.

Podejmowanie decyzji

Numerologiczna 3 stawia sobie wysokie wymagania i pragnie być doceniona. Angażuje się we wszystko, co dotyczy twórczego i przedsiębiorczego działania w pracy. Wszędzie ją widać i słychać. Trójka przejawia odwagę i podejmuje niezależne działania, może stać na czele grupy. Bardzo łatwo się adaptuje.

Dzięki swojemu pozytywnemu aspektowi osobowości łatwo przychodzi jej załatwianie spraw po swojej myśli. Ma potrzebę rywalizacji i uznania. Jest pewna tego, co robi. Budzi zaufanie swoją spokojną osobowością.

Numerologiczna 3 w miłości

Numerologiczna trójka jest wibracją, która potrzebuje ludzi i kontaktu z nimi. Wśród ludzi rozkwita jak kwiat. Najlepiej rozumie się z trójką, piątką i dziewiątką, jednakże może się związać też z jedynką i szóstą.

Co do partnera, trójka ma wysokie wymagania. Szuka drugiej połówki o podobnych pasjach i poglądach. Trójka numerologiczna chce kochać czystą miłością, bez fałszu. Potrafi być namiętna i czarująca. Zauważona przez płeć przeciwną, lubi flirtować. Jest bardzo emocjonalna i uczuciowa, więc szybko przywiązuje się mocno do swego partnera.